UDRŽITELNÝ ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

Co je zdravý životní styl? Je to péče člověka, o sebe sama, o své zdraví, a to nejen o jeho fyzično ale i o duševno. Umění naslouchat vlastnímu tělu v moderní době zaniká. Máme vrozené instinkty, co jíst, stačí se zaposlouchat, co nám naše tělo říká a neignorovat vnitřní hlas. Žijeme ve 21. století, máme…
Více