SPOLUPRÁCE S KAMEVÉDA: 3 pilíře pro zdravý životní styl (nejen) dětí

Pro intelektuální a pohybový rozvoj dítěte je velmi důležité dodržovat zásady zdravého životního stylu, na kterém lze stavět další „nadstavby“ rozvoje konkrétního dítěte. O zdravém životním stylu je napsána spousta knih, ovšem málokterá z nich dokáže stručně popsat, o co se vlastně jedná, pro koho je vhodný nebo dokonce nutný. Značně opomíjenou oblastí je zejména výživa mladých sportovců, a to jak ze strany sportovních klubů, tak často i ze strany jejich rodičů.

Pojďme se na tuto komplexní problematiku podívat nejen skrze způsob stravování v různých obdobích života.

U novorozenců a dětí do jednoho a půl roku bývá výživa pediatry bedlivě monitorována a rodiči více či méně dodržována. Proč? Většina rodičů se totiž snadno dokáže držet návodů, jak zavádět první příkrmy. Později se otázkám prospívání a stravování nevěnuje tolik pozornosti, snad pouze v případech, kdy předtím byly zaznamenány nějaké obtíže. Zajímavý je rovněž způsob vyhodnocování prospívání ze strany lékařů. Dítě zváží a změří jeho délku. Následně z percentilových grafů /poznámka 1 na konci) odečtou hodnotu a sdělí svůj verdikt. Pro lékaře platí pravidlo: jsi v tabulce = prospíváš, nejsi v tabulce = neprospíváš. Paradoxně mají větší pozornost děti, které jsou na spodní hranici namísto dětí na vrchní hranici. O složení a kvalitu podávané stravy se ovšem nikdo nezajímá. Řada rodičů odchází z ordinací pediatrů frustrována, že jejich několika leté dítě, které bylo kojené např. do konce prvního roku a přikrmované dle zásad zdravé výživy, nemá stejný růstový vývoj jako jejich vrstevníci, kteří byli od útlého věku „na umělé stravě“. Tento fakt je navíc podpořen domněnkou, že dítě od jednoho roku je rodiči považováno, co se týká stravy, za malého dospělého a je jim podáváno stejné jídlo, jako jedí oni sami. Tento styl je samozřejmě možný, výhodný a jednodušší, bohužel ho ale lze zavádět pouze tam, kde rodina žije zdravým životním stylem.

Obecně bývá strava dětí jakéhokoliv věku velmi podceňována. Podceňování výživy zejména u sportujících dětí, nebo dětí s vyšší psychickou či fyzickou námahou, je velmi nebezpečné a může vést k řadě problémů od únavového syndromu, přes častá zranění až po selhání imunity. Co dělávají rodiče špatně? Jedním extrémem je ponechání výběru stravování zcela v rukou svých ratolestí. Opačný extrém je pak aplikace nevhodných výživových směrů v domnění, že dělají svým ratolestem dobře – vynechávají cíleně z jídelníčku potraviny, které jsou pro růst a rozvoj esenciální – například kvalitní bílkoviny nebo kvalitní tuky a zároveň věří, že žijí v souladu s nejnovějšími výzkumy a moderními trendy.

Pozor na průmyslovou stravu

Žijeme v době svobody a informační otevřenosti, což kromě pozitiv, jako je volnost projevu, s sebou nese rovněž určitá negativa jako například záplavy mnohdy protichůdných informací a doporučení. Svou roli sehrává i reklama výrobců potravin, kteří prostřednictvím médií prezentují své výrobky a snaží se přesvědčit spotřebitele, že jen jejich produkty jsou pro zdraví ty správné. Výrobci si dávají extrémní práci zabalit vše do lákavých a líbivých obalů předstírajících prospěšnost a deklarujících vhodnost nejen pro dospělé, ale také často i pro děti, čímž doslova klamou spotřebitele. Obsah těchto obalů ovšem bývá nezdravý, plný jednoduchých cukrů, nevhodných tuků, chemických a konzervačních látek, které vyvolávají v těle zvýšené hormonální reakce. Málokdo ovšem se zamyslí nad tím, že nejlepší obaly pochutin vymyslela příroda a říká se jim slupka.

Základní pilíře zdravého životního stylu nejen pro děti jsou ve skutečnosti velmi jednoduché a daly by se shrnout do třech bodů, tedy do „3P“.

  • poctivá strava
  • pohyb
  • pohoda

Poctivá strava
Tento pojem je výrazem pro jídelníček a pitný režim, který je pestrý, z kvalitních surovin a hlavně pravidelný. Jak jsem již zmínila výše, děti, zejména ty sportující, potřebují dostatečný a pravidelný příjem energie. Energii dětem standardně nedoplňujeme formu jednoduchých cukrů jako bonbonů, colových či energetických nápojů nebo snad dokonce nealkoholických piv, ale z komplexních sacharidů, zdravých tuků, ovoce a bílkovin. Rozhodně neplatí, že energie přijatá z vysoce procesovaných potravin má stejný efekt v těle, jako stejné množství energie přijatého z kvalitního ovoce. Jednoduché cukry zařazujte výjimečně, při nutnosti dodání rychlé energie (závody, těžký trénink), vždy dbejte na co nejpřírodnější zdroje.

Pohyb
Zcela přirozená věc. Lidské tělo je uzpůsobeno k celodennímu pohybu – chůzi a běhu. Usazení dětí do školních lavic a později jejich dospělé verze do kanceláří za stůl je jedním z největších problému moderní doby. Úbytek „běžného“ pohybu, jako chůze a běh, vede ke snižování množství aktivní svalové hmoty a tím zpomalování metabolismu, což v kombinaci s nekvalitní stravou bohatou na jednoduché cukry, škroby a lepek vede k civilizačním chorobám. Děti mají mnohdy sportovní koníčky (pár hodin v týdnu), ty jsou však plně řízené a nevynahradí běžný „těkavý“ pohyb, který děti měly kdysi a je nutný pro zdravý fyzický vývoj. Výzvou pro rodiče je brát své děti v každé volné chvíli ven a hýbat se za každého počasí.

Pohoda
Myšleno ta psychická, je jedno z hlavních kritérií jakéhokoliv dobrého výkonu. Jelikož vše souvisí se vším, tak ani precizní jídelníček není zárukou skvělého výkonu bez nastolené psychické pohody. A naopak nevhodná a nedostatečná výživa může podporovat ba dokonce zvyšovat depresivní a úzkostné stavy, podrážděnost, výkyvy nálad, zhoršenou koncentraci, paměť a únavu. Navíc zvýšený stres má vliv na kvalitu našeho spánku, což vede k nedostatečné regeneraci. Spánek by měl být příjemnou součástí našich životů, má moc jak podpořit, tak zcela zmařit naši schopnost podávat ty nejlepší výkony. Důvodem je, že spánek reguluje produkci většiny hormonů. „Spánek je součástí našeho cirkadiánního rytmu a nejméně patnáct procent naší DNA řídí cirkadiánní rytmus, včetně našich regeneračních procesů“ (Stevenson, 2016). Bez dostatečné regenerace chybí nejen dobré výkony, ale hlavně hrozí psychické i fyzické vyčerpání.

Závěrem

Tři pilíře „3P“ zdravého životního stylu jsou jednoduchá a zábavná pravidla, která vybízejí ke kreativitě a přináší mnoho nového a pozitivního do života celé rodině. Tou nejdůležitější informací na závěr pro všechny rodiče je ta, že nelze jít cestou „kážu vodu a piju víno“, tj. pokud chcete, aby vaše děti byly zdravé a žily v souladu s pravidly zdravého životního stylu, musíte jim jít příkladem. Jen tak dosáhnete vysokého stupně motivace svých dětí a sdílení společných úspěchů.

 

 

 

1 … Percentilový graf je vyjádření vztahu např. BMI (Body Mass Index) a věku. BMI je index tělesné hmotnosti a počítá se jako poměr váhy v kg a druhého kvadrátu výšky v cm. Výsledek výpočtu BMI ale není směrodatný, neboť neříká nic o tělesné struktuře, tedy poměru tuků a svalů v těle. Neplatí, že člověk s nízkým BMI se rovná zdravý jedinec, a naopak člověk s vysokým BMI se nerovná nezdravý jedinec.

Zdroj citací:
Stevenson, S. (2016). Sleep Smarter. Folio Literary Management.